Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

så om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad genom en arbetsmiljösatsning som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom. Stödet administreras genom AFA.


BAM - Bättre Arbetsmiljö

är Sveriges absolut största och mest populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna som ni behöver för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vår BAM online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Skillnaden är att ni kommer delta via ZOOM.

BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM online är den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs men ett intresse för arbetsmiljöfrågor är viktigt.


Syftet med utbildningen

BAM online är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper varför och hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor samt en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda bör fungera.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
  • Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Hur deltagaren skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.


Målgrupp
BAM - Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Ort
Videolänk


Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd
2 dagar.


I priset 6 500 SEK ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka

Klicka på länken och fyll i formuläret så hjälper vi er.