BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Lärarledd BAM- kurs via ZOOM (2 dagar)

BAM ONLINE


LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING via ZOOM

(2 dagar)

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en utav de största vuxenutbildningarna och mer än 1,7 miljoner människor har redan gått BAM. Utbildningen är framtagen av Prevent, en organisation som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom och det är tänkt att utbildningen ska spegla deras gemensamma syn på vad en grundläggande arbetsmiljöutbildning ska innehålla. BAM brukar ses som en grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Boka er bamkurs här eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er för att hitta en lösning som passar er.

 
 
 
 
 
bam kurs

BAM

Utbildningen BAM Bättre Arbetsmiljö är en kurs som riktar sig till anställda och företag som vill öka sin kunskap om arbetsmiljö och hälsa och förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Utbildningen ger deltagarna verktyg och metoder för att identifiera och åtgärda risker och brister i arbetsmiljön, samt för att utveckla en kultur för god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Utbildningen BAM Bättre Arbetsmiljö kan vara anpassad efter olika företags och organisationers behov och kan ges som en kortare introduktion eller en mer omfattande utbildning. Kursinnehållet kan variera, men det kan täcka ämnen som:

  1. Lagar och förordningar som gäller för arbetsmiljö och hälsa.
  2. Riskbedömningar och åtgärdsplaner för att hantera risker och faror.
  3. Metoder för att identifiera och åtgärda brister i arbetsmiljön.
  4. Kommunikation och samarbete för att främja en god arbetsmiljö.
  5. Ansvarsfördelning och roller i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.

Utbildningen BAM Bättre Arbetsmiljö kan ge ett intyg eller en certifiering på att man har genomgått utbildningen och fått den kunskap och träning som krävs för att arbeta med arbetsmiljö och hälsa på en arbetsplats. Utbildningen kan ges av olika organisationer och företag som är medlemmar i BAM (Bättre Arbetsmiljö).


VÅRT NÄTVERK

BAMKURS.ONLINE är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL

och genom vårt nätverk kan ni gå ett flertal arbetsmiljöutbildningar som till exempel utbildning för BAS P och BAS U.

Vi erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi också utbildningar utanför arbetsmiljöområdet t.ex. utbildning i spendanalysavtalsuppföljning och upphandling samt ledarskapsutbildningar som Att Leda Andra Utan Att Vara Chef eller Ny Som Chef. Vill ni fördjupa era kunskaper inom entreprenadjuridik så kan vi vara behjälpliga med det.6 900 SEK/ person

Vi är anslutna AFA- utbildare vilket innebär att ni kan få upp till 70% i stöd för era arbetsmiljöutbildningar om ni uppfyller kraven. Sök redan idag.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna